دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1824.2294

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی


شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.775

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری


طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.776

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


آثار ماده‌های قانونی 88 و 27 بر عملکرد اجرایی هیئت‌های ورزشی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.777

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.800

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.801

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ سید نصراللّه سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2023.2438

ساره کامیاب؛ محمد سلطان حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.818

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم