دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.649

شهره صادقی؛ سیّد نصراللّه سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مجید جلالی فراهانی