تعداد مقالات: 809

مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 9-32

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان تهرانی به مهاجرت خارج از کشور

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 9-30

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری


عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 9-28

زهرا علم؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری


واکاوی علل گرایش جوانان شهر زنجان به شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 9-32

سیّده نیکو حسینی؛ مسعود اسدی؛ مسعود حجازی


تحلیل تماتیک عرصه های منشور ملی ورزش ایران

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 9-26

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری


جوانان و موانع ازدواج

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 9-34

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی


بررسی تفاوت‌های سه نسل انقلاب اسلامی نسبت به ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 9-32

10.22034/ssys.2021.454

اسفندیار آزاده؛ مهرداد نوابخش؛ منصور حقیقتیان


طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 10-36

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری


تدوین الگوی نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین در وزارت ورزش و جوانان

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.472

حبیب الله قربانی؛ میرحسن سید عامری؛ مهدی بشیری


ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 19-30

فروغ محمدی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


مطالعه تغییرات چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و صفوی

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 21-40

فاطمه غلامی هوجقان؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش


طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 23-40

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر


مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 23-42

سید احمد سجادی؛ نازنین راسخ؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی


عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 25-37

فرزاد نوبخت؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


ارتباط مدیریت دانش و سرمایه فکری با بهره‌وری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 25-36

عباس نظریان مادوانی؛ جواد آزمون؛ پریسا نوراللهی


برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 27-42

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی