تعداد مقالات: 809

تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین زنان و مردان ایرانی

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 27-42

پروانه خلوصی؛ فرشاد تجاری؛ محمدرضا اسمعیلی شازندی


تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 27-52

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری


شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 27-42

فهیمه مومنی فر؛ حبیب هنری؛ امین راجی


خانواده دیجیتال، هویت دینی و ارزش های خانوادگی: پیمایشی در شهر اصفهان

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 29-50

علی قنبری برزیان؛ علی سیف زاده؛ اصغر محمدی


راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 29-48

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی


بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 29-56

زهرا عموزاده؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ مهدی سلیمی


ارتباط مدل سبک زندگی ، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 29-40

حمیدرضا عباسی مقدم؛ محمدرضا اسمعیلی؛ طیبه السادات زرگر


بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 31-48

زهره توحیدی؛ علی اکبر سروش؛ سیدحسن الحسینی


مطالعه کیفی علل وعوامل موثربر شادی و یأس اجتماعی جوانان

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 31-46

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی


چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 31-50

10.22034/ssys.2022.2202.2574

هلن نیک بخش؛ نوروز هاشم زهی؛ نازنین ملکیان


بهداشت و سلامت جوانان؛ بررسی وضعیت و چالش‌ها

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 33-54

سیدمحسن بنی جمالی


بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 33-58

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد


تدوین شاخص‌های ارزیابی فدراسیون‌های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 33-49

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ محمد علیمردانی


جوانان و شایعه ‌پراکنی در دوران پیام ‌رسان های موبایلی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 33-52

مهدی قانع عزآبادی؛ شادی ضابط؛ محمدمهدی فتوره‌چی


ذائقه جنسیتی و اوقات فراغت مجازی (مطالعه ای بر جوانان 15-29 ساله شهر تهران)

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 35-55

سهیلا علیرضانژاد؛ سکینه سیف جمالی


تفکر خودکشی تا اقدام ( مطالعه ای پدیدارشناسانه )

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 75-88

10.22034/ssys.2022.1866.2323

ملیحه عابدی؛ مهسا لاریجانی؛ مجید عابدی