تعداد مقالات: 809

جایابی خرده‌سیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.473

عباس فرهمندمهر؛ فریده شریفی‌فر؛ رضا نیک‌بخش


ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 29-40

مهرزاد حمیدی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نقی پور اصل


نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران (1392-1376)

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 35-60

فاطمه شاه رضایی؛ رضا شیرزادی


نقش موانع پیش روی توسعه کارآفرینی از طریق ورزش در استان همدان و ارائه راهکارهای اجرایی

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 37-54

سیده فریده هادوی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ محمد محمدی


اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 39-54

یوسف حمزه لو؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب


فراتحلیلی بر برون‌دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 41-58

لیلا میرواحدی؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی؛ سحر فائقی


بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 43-56

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان


بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور در سال 1395

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 43-56

علی یلفانی؛ حسین عاشوری؛ زهرا ریسی


بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 43-58

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی


طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 49-76

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر


عوامل موثر بر عدم تمایل به ازدواج در بین کارکنان مجرد ادارات شهرستان همدان

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 49-72

اعظم شکوری؛ اسدالله نقدی؛ حسین امامعلی‌زاده؛ زهرا رحیمی


ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 49-70

شهرام نظری؛ نرگس صولتی؛ احمد گرامی گنجه


ارزیابی عملکرد امور فنی ورزش قهرمانی فدراسیون های(تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش) جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 49-62

فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایى؛ سید محمد حسین سنایی


ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج در بین جوانان شهر تهران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 49-76

10.22034/ssys.2021.456

احمد غیاثوند؛ علی جنادله؛ سیدمهدی اصغری


نسبت جهانی شدن و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر آبدانان)

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 51-70

جابر مولایی؛ یارمحمد قاسمی؛ مهری مرادخانی


" جوانان و کارزارهای انتخاباتی در ایران : مطالعه موردی انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری"

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 51-76

10.22034/ssys.2022.1809.2286

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی