تعداد مقالات: 809

تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 53-72

مجید کیانی؛ غلامرضا شعبانی‌ بهار؛ نصراله عرفانی؛ سجاد مؤمنی پیری


اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 53-70

قباد کاظمی؛ ستار پروین


سنخ‌شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 55-74

سهیلا صادق فسایی؛ سمیه بلبلی قادیکلائی


نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 57-75

رسول منتجب نیا؛ روح اله مدبر؛ داود نوری


تغییرات نگرشی جوانان به گروه‌های مرجع

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 57-80

حسن کلاشلو؛ فریده عقیلی


طراحی برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز 1400)

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 57-74

علیرضا ذوالقدری؛ محسن باقریان؛ عباس خدایاری


تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 67-82

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی


تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 41-54

محمدحسین کمالی؛ فریبا تابع بردبار؛ محبوبه شیبانی


تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیر فعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 43-60

زهرا روزبهانی؛ غلامرضا لطفی؛ فرشید طهماسبی


طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 55-66

حسن قره خانی؛ جبار سیف پناهی؛ شهرام فولادی حیدرلو


ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 55-66

عبدالرضا امیر تاش؛ کتایون کامکاری؛ محمدجواد افشاریان


تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 55-72

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری


مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی شخصی در زنان میانسال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 57-70

مهرانگیز پیوسته گر؛ سید افروز موسوی؛ لیلا مقتدر


اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کشور

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 57-68

عباس شعبانی؛ فرزاد خواجه


تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی‌گفتگویی

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 59-92

محمود عظیمی رستا؛ لطیف سعادتی سیدبگلو؛ ذبیح الله صدفی


تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 59-74

علی دادگر؛ مهدی زاهدی؛ سید قاسم زمانی؛ آرامش شهبازی