تعداد مقالات: 809

پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 59-80

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 61-74

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده


نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 61-72

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی


سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 63-76

محمدرضا نیک نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی


عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 63-81

حسین محمودیان؛ احمد دُراهکی


مدلسازی معادلات ساختاری مدیریت دانش، نوآوری و اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 63-78

مریم مختاری دینانی؛ ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ عباس نظریان مادوانی


چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی با رویکرد طرح های ترکیبی

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 67-82

مجتبی وظیفه دان ملاشاهی؛ محسن منوچهری نژاد؛ مینا حکاک زاده


الگوی همذات‌پنداری هوادار- ورزشکار با تصویر برند ورزشکار

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 71-90

بهرام یوسفی؛ سحر امیری؛ بهشت احمدی؛ کیوان شعبانی مقدم


موانع و محدودیت های ساختاری تعهد به اخلاق شهروندی در بین جوانان 18 تا 29 سال

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 71-92

سمیرا وکیل ها؛ سید یعقوب موسوی؛ فرح ترکمان


عوامل فرهنگی شادمانی اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان)

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 71-90

اصغر محمدی؛ علی سیف زاده


ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله ای دانشجویان تیم های ورزشی

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 71-84

مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ مونا رضایی؛ بهروز منتقمی


شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 73-92

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری


تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 73-94

محسن کیانی؛ مهرانگیز محمدخانی؛ سوده مقصودی


عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد)

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 75-88

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری؛ شفیعه قدرتی؛ سعید دشتی زاد


تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 75-92

بهناز آقاسیدعزیزاله؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


ارائه مدل بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 77-92

10.22034/ssys.2021.457

آزاده ناصریان؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ علی زارعی؛ زینت نیک آیین


هویت مذهبی و سبک زندگی مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 81-100

بیژن خواجه نوری؛ زهرا ریاحی؛ سیدابراهیم مساوات


اعتیاد جوانان به بازی‌های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 97-112

سجاد امینی منش؛ علی محمد نظری؛ علیرضا مرادی؛ ولی اله فرزاد