تعداد مقالات: 809

شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2434.2758

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی


تاثیر مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی با نقش واسطه ای مدیریت سایبرنتیک در فدراسیون وزنه برداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2587.2868

لیلا حبیب زاده؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف‌زاده؛ جعفر برقی مقدم


طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی در حال توسعه با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2552.2844

فاطمه احمدی؛ علیرضا الهی؛ علی اصغر دورودیان؛ شیوا ازادفدا


مطالعه اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران، یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2600.2879

الهه غیناقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری


تحلیل کیفی کاهش احتمال بروز تبانی در فوتبال ایران (رویکرد داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2530.2828

عاطفه سادات میرمهدوی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2453.2770

کورش ویسی


ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2643.2914

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


نقش وزارت ورزش و جوانان در گردشگری ورزشی؛ یک تحقیق تماتیک همراه با تحلیل عاملی اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2613.2891

اسما فکرت؛ اکبر جابری


شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2536.2833

سید جلال عسگری؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت خلیفه