شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش‌آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش‌شناسی کیفی با استفاده از نوع تحلیل محتوا، مبتنی بر روش نوخاسته بود. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث استعدادیابی ورزش دانش‌آموزی و 21 نفر از صاحب‌نظران تشکیل دادند. نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه‌ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق جمع‌آوری شدند. روایی پژوهش بر اساس شش مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی معادل85 درصد گزارش شد. از تجزیه و تحلیل داده‌ها چهار مقوله اصلی شامل 1)هدف گذاری، 2)عوامل استعدادیابی، 3)موانع استعدادیابی و 4)عوامل ساختاری و 22 زیر مقوله به دست آمد. می‎توان بیان داشت که وجود سامانه جامع مدیریت اطلاعات استعدادیابی ورزش دانش-آموزی بسیار ضروری است زیرا مشخص شد بحث بودجه، جذب حامیان مالی و سرمایه‎گذاری در برگزاری برنامه استعدادیابی ورزش دانش‎آموزی معنای مشخصی ندارد،لذا داشتن یک سیستم مدیریت اطلاعات استعدادیابی به مدیران کمک می‌کند تا با استفاده از خروجی این سیستم کم و کاستی‌ها را تعیین و نسبت به کسب بودجه مازاد از دیگر ارگان‌ها و یا جذب حامیان مالی اقدام نمایند و قبل از برگزاری برنامه استعدادیابی مطمئن شوند که بودجه کلیه فعالیت‌ها را حمایت می‌کند و دچار کاستی و بدهی نمی‌شوند. با توجه به نتایج به موجب اینکه قدرت پیش‌بینی آزمون‌های استعدادیابی برای آینده کافی نیست و پیش‌بینی عملکردهای تخصصی دشوار است، پیشنهاد می‌گردد در امر استعدادیابی به اصول مطرح‌شده در ارتباط با آن توجه شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401