تحلیل روند شهروندی دختران جوان مؤسس سمن‌های جوانان اصفهان: پژوهشی روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس گروه مشارکت های اجتماعی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

2 دکتری انسان شناسی، دانشکده جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش درصدد است به روایت‌ها و معناهای فعالیت‌های مشارکتی زنان و دختران جوان دبیر سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن) جوانان فعال استان اصفهان بپردازد تا بررسی شود کدام زمینه‌های اجتماعی و دلایل این دختران را به سوی چنین فعالیت جمعی و مشارکتی با اهداف دگرخواهانه سوق می‌دهد؟

به اتکاء رویکرد نظری انواع مشارکت از مشارکت صوری تا مشارکت واقعی در نردبان 8 پله‌ای ارنستاین «Arnstein. S. P.» و بنا به روش تحلیل روایت موضوعی از منظر کاترین رایزمن«Riessman»، از بین 38 دختر و زن جوان دبیر سمن‌های فعال استان اصفهان، روایت‌ 22 تن از آنها گردآوری، کدگذاری و مقوله‌بندی شدند. این دختران به جز یکی از آنها، از تحصیلات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برخوردار بودند و اکثریتی از آنها در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی تحصیل کرده بودند. برای آنها به ویژه تحصیل‌کرده-های رشته‌های علوم انسانی،‌ فرصت‌های شغلی اندکی وجود دارد از طرفی نزدیک به 70 درصد از دختران جوان در سنین 25 تا 32 ساله این پژوهش مجرد بودند. این شرایط، زمینه‌های مناسبی در ترغیب دختران به تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و رسمیت بخشیدن به حضور آنها در جامعه، ایجاد کرده است. تجربه‌های مشارکتی خارج از روابط خانوادگی و ارتباط با سازمان‌های شبه دولتی بسیج و سازمان‌های دولتی در فعالیت دختران مؤسس سمن مؤثر بوده است. این زمینه‌ها و آشنایی آنها با مسائل اجتماع شهر و محله‌اشان، آنها را به سوی مشارکت اجتماعی از نوع ثبت سمن و فعالیت در آن سوق داده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401