کنش حمایتی سمن‌های جوانان استان مرکزی در دوران شیوع ویروس کووید19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌ها)، تشکّل‌هایی مردمی و خصوصی‌اند که به‌ویژه در دوران بروز مشکلات اساسی در یک جامعه، می‌توانند به‌سرعت به خدمت‌رسانی، حمایت و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اقدام کنند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اقدامات سمن‌های جوانان استان مرکزی در حمایت از آسیب‌دیدگان از شرایط متعاقب شیوع ویروس کووید19 و پاسخ به این پرسش بوده است که آیا اقدامات حمایتی سمن‌های مزبور را با توجه به حوزه تخصصی فعالیت‌شان، باید امری ویژه در شرایطی ویژه در نظر گرفت یا می‌توان بر مبنای ادبیات نظری مرتبط با سمن‌ها تبیین نمود؟ جهت تحقق این هدف و پاسخگویی به این پرسش، از روش پژوهش مشاهده همراه با مشارکت بعلاوه روش پژوهش اسنادی استفاده شده است. یعنی گردآوری داده‌های پژوهش با مشاهده مشارکتی پژوهشگر در کمک و نظارت بر تهیه و توزیع بسته‌های کمک‌معیشتی و نیز بر اساس آمارهای معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی و تحلیل داده‌ها بر اساس مبانی نظری موجود در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که 162 نفر از اعضای سمن‌های جوانان در 9 شهرستان استان مرکزی در قالب دو رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه، بسته‌های حمایتی کمک‌معیشتی را تهیه و میان 6148 خانوار توزیع کرده‌اند. اقدامات مزبور نشان‌دهنده اهمیت نقش حمایتی سمن‌ها در بحران‌های اجتماعی است که بر اساس ادبیات نظری موجود در این زمینه، وظیفه اصلی آنهاست و نسبت به وظایف تخصصی تعریف‌شده‌شان دارای اولویت می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401