طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد قزوین

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

این  تحقیق با هدف طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد.در این تحقیق چشم انداز ، حوزه های کلیدی عملکرد ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص گردید. همچنین در این پژوهش علاوه بر مطالعه اسناد و مدارک و برنامه های بالادستی کشور ،از برنامه های استراتژیک ورزشی کشورهای روسیه ،انگلیس ، امریکا ، نیوزلند ، چین به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر ازمدیران وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک ، متخصصین مدیریت ورزشی ، مربیان تیم های ملی ، مسؤولین فدراسیون های مدال آور و شانس مدال بودند که نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام گردید . برای جمع آوری اطلاعات از فرم های نظر سنجی ، پرسشنامه ( پس از تعیین اعتبار و پایایی ) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک از 9 قوت ، 16 ضعف ، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردار می باشد .ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 می باشد که نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها می باشد.همچنین ماتریس عوامل بیرونی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 می باشد که نشان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشور می باشد و همچنین تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WTمیباشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می طلبد. البته استراتژی های برخاسته از فرصت ،رشته های ورزشی جدید در المپیک 2024 وتلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST  ، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد نمود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401