تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ورزش،وزارت ورزش و جوانان،ایران اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

2 استادیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار تربیت بدنی،واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه

4 استادیار فلسفه،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام­نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.
روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه­ی نمونه­گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون­ها با استفاده از نرم­افزار Max QDA نسخه Pro انجام شد. 8 مضمون و 61 زیرمضمون در این زمینه استخراج شد که قانون­مداری، احترام، رفتار، ارتباطی، فساد، عدالت، فرهنگی - اجتماعی و خانوادگی از جمله مضمون­های استخراجی در این پژوهش بودند. بنابراین به صورت کلی وبه عنوان یک پیشنهاد به مدیران و متولیان ورزش و داوری ورزشی کشور توصیه می­شود، از اصول مرام­نامه­ی پژوهش حاضر در جهت بهبود و رشد اصول اخلاقی در بین داوران استفاده نمایند که این امر از طریق آموزش امکان­پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401