تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد، مبتنی بر روش نوخاسته بود. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از صاحب‌نظران (اعضای هیئت‌‌‌علمی دانشگاه، روسای فدراسیون‌‌های ورزشی، روسای کمیته‌های استعدادیابی، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و مربیان ورزشی) تشکیل دادند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه‌ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شدند. روایی پژوهش بر اساس چهار معیار اعتبار، قابلیت تأئید، قابلیت اطمینان و قابلیت انتقال مورد تایید گرفت. همچنین پایایی معادل 85 درصد گزارش شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران شامل سه مرحله 1) قابلیت‌های بنیادی، 2) قابلیت‌های ساختاری و 3) پیامد استعدادیابی است. به طور کلی موانع استعدادیابی فرایند استعدادیابی را با چالش رو‌برو می‌کنند پیشنهاد می‌گردد این موانع مرتفع گردند. برای تحقیق چنین هدفی داشتن برنامه‌ اصولی برای استعدادیابی، ارائه طرحی جامع در جهت استعدادیابی و تخصیص منابع مالی کافی و وافی به امر استعدادیابی و برقراری ارتباط سازنده بین نهادهای متولی استعدادیابی می‌تواند مؤثر باشد. همچنین به موجب اینکه فرایند استعدادیابی یک فرایند پیچیده، زمان‌بر و هزینه‎بردار است و سرانجام آن لازم است برایند مطلوب وجود داشته باشد پیشنهاد می‎گردد محرک‌های تسهیل‎کننده این فرایند بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور لازم است از تجربیات کشورهای صاحب سبک استفاده شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401