آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشوراست. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان در صنعت گردشگری ورزشی کشور که شامل اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه گردشگری ورزشی و سرمایه-گذاری در ورزش پژوهش‌هایی انجام داده بودند (حداقل دو پژوهش) و همچنین مدیران شاغل در حوزه گردشگری ورزشی منتخب (نظیر مدیران رویدادهای ورزشی، مدیران تورهای گردشگری ورزشی، مدیران آژانش‌های گردشگری، مدیران هتل‌ها و مدیران باشگاه‌های ورزشی) که دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری بودند. تعداد این افراد، 32 نفر بود. که در نهایت 30 پرسشنامه بازگردانده شد . برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. عوامل مدیریتی-سیستمی، زیرساخت، قانونی، فرهنگی-ارتباطی و کلان سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین عوامل مدل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشور می‌باشند که مدل نهایی پژوهش مبتنی بر تأثیر عوامل مدیریتی- سیستمی بر فرهنگی- ارتباطی و نهایتا قانونی می‌باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه برنامه ریزی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی مناسب در جهت توسعه صنعت گردشگری ورزشی کشور را فراهم اورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of investment research and financing in the country's sports tourism industry

نویسندگان [English]

 • Mehri Tabrizi Yeganeh 1
 • Mina Hakakzadeh 2
 • Mohamad PorRanjbar 3
1 PhD Student, Physical Education, Sports Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education, School of Medicine and Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to study the future of investment and financing in the country's sports tourism industry. The type of research is applied and analytical-exploratory in nature. The statistical population includes experts in the country's sports tourism industry, including professors of sports management who had conducted research in the field of sports tourism and investment in sports (at least two researches), as well as managers working in the field of selected sports tourism (such as managers of sports events , managers of sports tourism tours, managers of tourism agencies, managers of hotels and managers of sports clubs) who had master's and doctoral degrees. The number of these people was 32. In the end, 30 questionnaires were returned. To analyze the data, the combined methods of the expert panel and cross-sectional effects were used. Managerial-systemic, infrastructure, legal, cultural-communication and political and economic factors are the most important factors of the investment and financing model in the country's sports tourism industry, and the final research model is based on the influence of managerial-systemic factors on cultural - It is communicative and ultimately legal. The results of this research can provide the basis for proper planning to attract investment and finance for the development of the country's sports tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • futures research
 • financing
 • Investment
 • Sports Tourism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 شهریور 1401