دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 7-128 
برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

صفحه 27-42

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی


بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

صفحه 43-56

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان


بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

صفحه 71-80

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی