دوره و شماره: دوره 12، شماره 20، تابستان 1392، صفحه 7-192 

مقاله پژوهشی

1. تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش‌های فرهنگی

صفحه 7-26

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ ساناز ستایش منش؛ صفورا دهقان؛ زهراالسادات مدنی


5. مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران جوان

صفحه 59-76

جهانگیر جهانگیری؛ حسن تابعیان؛ فروزنده زرآور؛ محسن زهری


12. رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان

صفحه 177-186

نجمه رضاسلطانی؛ علی حجتی؛ حسن غرایاق زندی؛ سمیه محمدی