دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 9-229 

مقاله پژوهشی

1. فراتحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی

صفحه 9-24

فرناز فخری؛ سید محمدحسین رضوی؛ امیررضا خادم


2. عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور

صفحه 25-37

فرزاد نوبخت؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


3. اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

صفحه 39-54

یوسف حمزه لو؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب


4. طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

صفحه 55-66

حسن قره خانی؛ جبار سیف پناهی؛ شهرام فولادی حیدرلو


5. بررسی تاثیر فعالیت‌های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان

صفحه 67-87

احمد بخارایی؛ سید‌مهدی آقاپور؛ امیر ستاری دولت‌آباد


12. تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل دختران نوجوان به بزهکاری در شهر کرمان

صفحه 203-226

محمدتقی ایمان؛ الهام شیردل؛ فاطمه انجم شعاع؛ حمید شیردل