دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 9-228 

مقاله پژوهشی

فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجین جوان ایرانی

صفحه 9-20

علی اصغر دادمهر؛ علی احمد یحیوی؛ کاظم رضایی؛ مجیب سنایی مهر


تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی‌گفتگویی

صفحه 59-92

محمود عظیمی رستا؛ لطیف سعادتی سیدبگلو؛ ذبیح الله صدفی


شناسایی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

صفحه 147-158

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 179-192

غلامرضا شعبانی بهار؛ حیدر حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز