دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، بهار 1395، صفحه 9-261 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران

صفحه 9-32

افسانه کمالی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ زینب عباسی


3. سنخ‌شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

صفحه 55-74

سهیلا صادق فسایی؛ سمیه بلبلی قادیکلائی