دوره و شماره: دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 9-222 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون‌های منتخب ورزشی

صفحه 9-24

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ حمیدرضا مقصودی ایمن


نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

صفحه 61-74

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده


بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن‌ساز شهر یزد

صفحه 99-108

مهربان پارسامهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ جواد مداحی؛ یزدان کریمی منجرمویی


سنخ‌شناسی کاربران جوان رسانه‌های اجتماعی در ایران

صفحه 109-125

صمد عدلی پور؛ سیداحمد میرمحمد تبر؛ صمد رسول زاده اقدم