دوره و شماره: دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 9-326 
جوانان و تنهایی به‌مثابه سبک‌زندگی: مطالعه‌ای در شهر تهران

صفحه 105-126

الهام رحمت‌آبادی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی


الگوی پارادایمی توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎‌ای ایران

صفحه 149-168

شمس‌الدین رضایی؛ رضا قرا‌خانلو؛ رضا سلیمانی مقدم


دیپلماسی فوتبال

صفحه 185-204

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ زهرا علی‌پور‌ درویش


تدوین مدل راهبردی وفاداری مشتریان با رویکرد تحلیل مضمون

صفحه 299-314

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی