دوره و شماره: دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 9-320 

مقاله پژوهشی

مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد

صفحه 9-32

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


نقش ورزش در ارتقای حس وطن‌پرستی

صفحه 79-98

امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان؛ اسماعیل ویسیا


بررسی عملکرد صنعت صادرات کالاهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

صفحه 159-180

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حسین مرعشیان


احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

صفحه 195-220

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد