دوره و شماره: دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 9-286 

مقاله پژوهشی

تحلیل تماتیک عرصه های منشور ملی ورزش ایران

صفحه 9-26

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری


چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی با رویکرد طرح های ترکیبی

صفحه 67-82

مجتبی وظیفه دان ملاشاهی؛ محسن منوچهری نژاد؛ مینا حکاک زاده


بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ

صفحه 83-94

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی: مروری سیستماتیک

صفحه 149-172

سجاد حاجی زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حمیدرضا میرصفیان؛ محمود رسولی هرزند؛ حمید جنانی