دوره و شماره: دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 9-312 
فراتحلیلی بر برون‌دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

صفحه 41-58

لیلا میرواحدی؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی؛ سحر فائقی


پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

صفحه 59-80

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران

صفحه 81-94

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری


ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

صفحه 169-188

لیلا زکی زاده؛ علی محمد صفانیا؛ رضا نیک بخش؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی


تحلیل انصاف و عدالت ادراک‌شده از تخصیص منابع به گردشگری رویداد ورزشی

صفحه 205-218

حسام مرادی؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی‌ثانی؛ علی فهیمی نژاد