دوره و شماره: دوره 21، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 9-482 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 293-312

10.22034/ssys.2022.857.1586

مظاهر ذوالفقاری؛ زهرا نوبخت؛ مهدی نادری نسب


طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

صفحه 129-144

10.22034/ssys.2022.1907.2359

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی


الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

صفحه 145-160

10.22034/ssys.2022.876.1596

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه


جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

صفحه 425-442

10.22034/ssys.2022.1961.2391

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب


شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 33-46

10.22034/ssys.2022.963.1655

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 67-82

10.22034/ssys.2022.651

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی