دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، زمستان 1393، صفحه 9-186 
4. سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی

صفحه 63-76

محمدرضا نیک نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی


6. مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان

صفحه 85-108

شراره مهدی زاده؛ محمد گنجی؛ فاطمه زارع غیاث آبادی


7. بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

صفحه 109-130

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی