درباره نشریه

  • مجله «مطالعات راهبردی ورزش و جوانان» یکفصلنامه علمی- پژوهشی، الکترونیکی، با دسترسی آزاد(open access) و داوری بسته (دو سو ناشناس) است که از فروردین ماه سال 1393 بر اساس اعتبارنامه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (8033/ 18/3 ) اجازه انتشار یافته است.
  • سیاست کلان مجله بر این اصل استوار است که مقالات ارسالی اصیل و بر اساس یافته های پژوهش های کلان، راهبردی، آینده نگر یا توسعه محور نویسندگان باشند. اولویت ارزیابی، داوری و انتشار به مقالاتی اختصاص خواهد داشت که  ضمن نوآوری، از قرابت موضوعی و مفهومی با مسائل محوری حوزه جوانان و ورزش و منطبق با اهداف، وظایف و رسالت های وزارت ورزش و جوانان برخوردار باشند.
  • مقالات این مجله به زبانفارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع فارسی و انگلیسی منتشر می‌شوند و همپوشانی تمامی مقالات قبل از ارسال به فرآیند داوری با مشابهت یاب بررسی می گردد.
  • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی(دریافت مقاله تا زمان شروع فرآیند داوری) 2 هفته  و میانگین بازه زمانی فرآیند داوری (حداقل دو داور) و پذیرش مقالات حداکثر 3 ماه می باشد.

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: رتبه (ب)

کلیه فرآیندهای بررسی مقالات در این مجله شامل ارسال، داوری، پذیرش و  چاپ به صورت رایگان است.

این مجله از اصول و قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می کند.

مقالات این فصلنامه دارای شناسه دیجیتالی DOIمی باشند