اثر نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 بر «امید» در بین شهروندان به روش آزمایش طبیعی

محمد نوریان نجف آبادی؛ سیروس احمدی؛ رامین مرادی؛ معصومه مسعودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2788.3027

چکیده
  موفقیتها و شکست‌های تیم های ملی فوتبال هر کشور در جام جهانی فوتبال می‌تواند بر زندگی روانی- اجتماعی شهروندان تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است اثر نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 را بر«امید» در بین شهروندان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق به روش آزمایش طبیعی با یک گروه آزمودنی، با پیش آزمون و سه پس آزمون، ...  بیشتر

بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور

رسول منعم؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سیروس احمدی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 435-450

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1448.1998

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی، و به‌ صورت آمیخته ترکیبی کیفی – کمی است، که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 240 نفر از مربیان ورزشی کشور بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور می­باشد. نوع تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام شده است. این مطالعه جز مطالعات ترکیبی است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و علمی و در بخش کمی کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ...  بیشتر