شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

راحله قمصری خواص؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2296.2650

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران به انجام رسید. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری شامل مربیان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان بانوان و برخی اعضای ارشد فدراسیون و افراد آگاه در این ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2481.2799

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده های این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از مدل تحلیلی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیلی توصیفی- همبستگی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی ...  بیشتر

تدوین الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

ایدین حاجی بکلو؛ سید عماد حسینی؛ جمشید سیار نژاد

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 513-532

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1477.2018

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی شکل گرفت. بر این اساس این پژوهش به روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد.روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ورزشی و بازاریابان خبره و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد ...  بیشتر

طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران

معصومه السادات منانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 343-362

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.471

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران می باشد که از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی، به لحاظ روش پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی پژوهش، نظریه داده‌- بنیاد بوده است. تعداد 21مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌ یافته تا رسیدن به اشباع‌نظری انجام شد. از مقبولیّت، انتقال‌پذیری و تأیید‌پذیری جهت ‌برآورد روایی و از روش بازآزمون برای سنجش ...  بیشتر

شناسایی شرایط علی موثر بر توسعه قابلیت های مدیران نخبه در سازمان های ورزشی منتخب کشور (مطالعه‌ای با رویکرد گراندد تئوری)

فاطمه فاضلی دینان؛ علی محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-48

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط علی اثرگذار بر توسعه قابلیت های مدیران نخبه در سازمان های ورزشی منتخب کشور بود. روش شناسی در این پژوهش از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‌های تحقیق صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان علمی و نخبگان ورزشی در حوزه تربیت‌بدنی و  علوم ورزشی، ...  بیشتر

توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 73-88

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش     می­باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی– پیمایشی و روش جمع­آوری اطلاعات، میدانی بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته برای افراد شرکت کننده در ورزش- با اقتباس از پرسشنامه شمسی(1392)- و افراد غیر شرکت کننده در ورزش- با اقتباس ...  بیشتر

ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

مهدیه سراجی؛ سید عماد حسینی؛ محمد احسانی؛ محمدرضا برومند

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

چکیده
  با توجه به اهمیت فدراسیون­های ورزشی در ترویج ورزش در سطح کشور، علاوه بر ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد آنها برای بهبود کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری فدراسیون از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن ارزیابی عملکرد فدراسیون­های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با روش تحلیل پوششی داده­ها، ...  بیشتر