تدوین مدل کمی عوامل موثر بر مدیریت شکاف بین نسلی در ورزش همگانی ایران

امیر ماهیان جاغرق؛ شهریار خرازیان؛ احسان اسداللهی؛ میثم رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3029.3204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل کمی عوامل موثر بر مدیریت شکاف بین نسلی در ورزش همگانی ایران بود. در تحقیق حاضر برای دستیابی به مدل مفهومی و تائید آن ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی (تحلیل مضمون) و مصاحبه با 14 نفر از خبرگان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند شامل اساتید علوم ورزشی و مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ورزش همگانی، خبرگان حوزه جامعه‌شناسی و ...  بیشتر

واکاوی دلایل شکست پرونده‌های حقوقی ایران در دعاوی بین‌المللی ورزشی

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 241-364

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1873.2328

چکیده
  با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. سوابق نشان می دهد که پرونده های حقوقی کشور ایران در اکثر موارد در محاکم بین‌المللی شکست خورده‌اند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل شکست پرونده‌های حقوقی ایران در دعاوی بین‌المللی ورزشی بود. ...  بیشتر