بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.462

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین جامعه تحقیق که مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می­شد، از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند، با 18 نفر از متخصصان و مسئولان مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه ...  بیشتر

امکان‌سنجی موفقیت تیم‌های ورزشی استان آذربایجان‌شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور

محمدرسول خدادادی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 41-54

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی امکان موفقیت تیم‌های ورزشی استان آذربایجان‌شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-  علی مقایسه‌ای بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل افراد متخصص در رشته‌های مختلف ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی بودند که امتیاز حضور در مسابقات لیگ یا قهرمانی کشور را داشتند. ...  بیشتر

بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران از دیدگاه تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تبریز

محمدرسول خدادادی؛ سعید یوسفی؛ سعید رضایی؛ علی جمالی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 147-157

چکیده
  استادیوم‌های فوتبال می‌توانند محیط‌هایی برای تماشاگران باشند که با توجه به عوامل متعددی که در آنها وجود دارد از خود رفتارهای پرخاشگرانه‌ نشان دهند. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر تبریز بود. جامعه آماری پژوهش، تماشاگران فوتبال شهر تبریز بودند و در انتخاب نمونه آماری، از روش ...  بیشتر