طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2263.2622

چکیده
  هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کیفی برنامه‌ریزی اقتصادی باشگاه‌های فوتبال کشور بود. در این تحقیق از رهیافت نظام مند استفاده شد و داده‌های تحقیق به واسطه مصاحبه با متخصصان جمع‌آوری گردید و داده‌های استخراج شده از مصاحبه بعد از طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم و مقوله‌ها در قالب الگوی کیفی ...  بیشتر

طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

علی چوری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 413-434

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1180.1814

چکیده
  شناسایی روندها و پیشران‌های اصلی موثر و شناخت مدلی مناسب می‌تواند در آینده ورزش سوارکاری و صنعت اسب تاثیر گذار باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مناسب در ورزش سوارکاری می‌باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (26 نفر) به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و فاز کمی (395 نفر) با استفاده از نمونه‌برداری تصادفی ساده انجام ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-32

چکیده
   توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار درتمامی زمینه از جمله نظام ورزش است.  از آنجا که ورزش ازنظر ماهوی و ذاتی، امری فرهنگی است، توسعه ورزش در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور در قالب توسعه فرهنگی مورد توجه بوده است.  هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

سید احمد سجادی؛ نازنین راسخ؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 16، شماره 36 ، شهریور 1396، ، صفحه 23-42

چکیده
  ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم­ترین عامل برای رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام­ها از جمله نظام ورزش است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به‌منظور مقایسه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی ...  بیشتر

نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعة آماری آن، کلیه شهروندان شهرستان کاشان می باشند که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده،  تعداد 250 نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن ...  بیشتر

راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

سارا بوژمهرانی؛ سید محمدحسین رضوی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 129-142

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای موثر بر توسعه فرهنگ زیست محیطی و افزایش جلب مشارکت ورزشکاران در فعالیت های حفاظت از محیط زیست انجام گرفت. با توجه به تاثیرگذاری متقابل دو حیطه ورزش و محیط زیست بر یکدیگر، نیاز به آگاهی بیشتر در حیطه محیط زیست در جامعه ورزش به چشم می خورد که در این تحقیق سعی بر آن بوده راهکارهای ارائه شده بتواند مورد ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی

فرناز فخری؛ سید محمدحسین رضوی؛ امیررضا خادم

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-24

چکیده
  بتازگی رقابت بین کشورها برای کسب مدال­ در رویدادهای بین­المللی و رتبه­بندی کشورها بر اساس امتیازات کسب شده، شدت بالایی به خود گرفته است و سبب شده که محققان در بررسی  علل موفقیت ورزشی کشورها، به عوامل اقتصادی- اجتماعی و... مؤثر بر عملکرد کشورها­ در رقابت­های مختلف، از جمله بازی­های المپیک اقبال نشان دهند. نتایج برخی از ...  بیشتر

رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از حوزه های مهم مرتبط با مسئله بزهکاری جوانان، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص فعالیت بدنی است. بدین سبب، در مطالعه حاضر رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاری در دانشجویان پسر دانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی بررسی شد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفت. از بین کل جامعه آماری تحقیق، ...  بیشتر

اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 9-16

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و نقش اخلاق در بازی­های المپیک و اهداف عمده آن و تاثیر این رویداد بزرگ جهانی بر رویکردهای معنوی و اجتماعی در جوامع بشری است.   بازی­های المپیک، میراثی از انسان­های قبل از میلاد است .تمایل ذاتی و همیشگی فطرت انسان به رویکردهای اخلاقی در همه دوران­ و زمینه­ها، او را بر آن داشته تا به منظور رجوع ...  بیشتر