شناسایی ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات گردشگری ورزشی چوگان بر اساس نظریه داده بنیاد

فائزه خندابی؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجوئی؛ زینت نیک آئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2407.2732

چکیده
  گردشگری چوگان، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در جهان دارد و تاکنون کشورهای دارنده‌ی دانش فنی این رشته‌ی ورزشی با ارائه برنامه‌ها و مراسم هیجان‌انگیز متعدد و ارائه بسته‌های گردشگری برای دوستداران این ورزش در این زمینه تلاش‌های موفقی داشته‌اند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت ظرفیت گردشگری ورزش چوگان و موانع و مشکلات آن است. ازآنجاکه ...  بیشتر

شناسایی شاخص های خط مشی گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

ندا سعیدنیا؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2066.2474

چکیده
  رعایت اصول فرهنگی و اخلاقی در ورزش امری ضروری است که می‌تواند از بسیاری ناهنجاری‌های اخلاقی در محیط‌های ورزشی جلوگیری کند. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های خط مشی‌گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 20مصاحبه ...  بیشتر

ارائه مدل بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد

آزاده ناصریان؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ علی زارعی؛ زینت نیک آیین

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.457

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه و آشنا با آن، صاحب نظران و صاحب منصبان ...  بیشتر