شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران

مهدی سادات الحسینی؛ علی زارعی؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.475

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر شکل­گیری فساد در ورزش حرفه‎ای ایران بود. روش پژوهش کیفی (نظریه داده- ­بنیاد) بود. داده­ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با 19 نفر از صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران باشگاه ورزشی، معاونان وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون­های ورزشی، ورزشکاران و اصحاب­رسانه) انجام و ...  بیشتر

ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی

محمدحسین سنایی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 237-256

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تبیین و تحلیل سیاست‌های زیر ساختی تعیین‌کننده موثر بر پیشرفت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی بود. در این مطالعه یک چارچوب مفهومی ارائه گردید که می‌تواند برای مقایسه سیاست‌های ورزشی قهرمانی فدراسیون‌های راکتی استفاده شود. جامعه آماری شامل روسا و نایب رئیس، دبیر، روسای هییت‌های استانی ورؤسای کمیته‌های ...  بیشتر