شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.775

چکیده
  شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به رشته ای پر طرفدار بدل شده است. از این رو، مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی رو به رو هستند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی ...  بیشتر

نگاه مدیریتی به راه‌یابی تیم ملی فوتبال امید به بازی‌های المپیک

غلامرضا نباتچیان؛ فرشاد تجاری؛ مصطفی افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3096.3252

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف نگاه مدیریتی به راه‌یابی تیم ملی فوتبال امید به بازی‌های المپیک طراحی و اجرا گردید. شرکت‌کنندگان تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل مدیران ورزشی بودند. با توجه به اینکه نیاز به شناسایی تجربه مدیران بود، بدین منظور تعداد 12 مصاحبه انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 89-122

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648

چکیده
   شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به عنوان رشته ای پر طرفدار شناخته شده است از این رو مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی مواجه می­گردند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از ...  بیشتر

تاثیر احساس گناه در رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها؛ بررسی نقش میانجی نگرش

آیدا آزادی؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 221-238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر احساس گناه مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها همراه با بررسی نقش میانجی گری متغیر نگرش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه جوانان مصرف کننده کالاهای ورزشی (15-30 سال) شهر اصفهان تشکیل می دادند که تعداد 380 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های «احساس گناه مصرف کننده» «نگرش ...  بیشتر

مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، ...  بیشتر

ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 67-77

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط علی میان حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان استخرهای شهر تهران بود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است و از نظرجمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه آقایان و بانوانی بود که در سال 1393 از استخرهای شهر تهران استفاده می کردند که در این ...  بیشتر