جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 425-442

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1961.2391

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت، اولویت‌بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری تحقیق، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و نمونه‌ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک اینترنتی در اختیارشان ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهر یزد به آسیب‌های احتمالی روابط دختر و پسر

سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی‌راد

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 289-304

چکیده
  معاشرت‌های دختر و پسر در دوران پیش از ازدواج، یکی از پدیده‌های پیچیده در جامعه کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدودسازی است. در برخی موارد این روابط می‌تواند آسیب‌های زیادی به بار آورد و جوانان و جامعه را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی روابط دختر و پسر یا به ...  بیشتر

امر سیاسی در یک پارادوکس جذب و دفع: مطالعه‌ کیفی عملکرد سیاسی جوانان در شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ زینب هاشمی‌خواه

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 35-56

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کاوشی بر نحوه‌ مشارکت و حضور سیاسی جوانانِ شهر یزد انجام شده است. به همین منظور، با استفاده از روش کیفی و بر اساس رویکرد تفسیری، مصاحبه‌هایی انجام و پیاده‌سازی شده است. در طراحی روش‌شناسی، نظریه زمینه‌ای مورد استفاده قرارگرفت که با رویکرد عینی‌گرایی اشتراوس و کوربین، روایت‌ها تحلیل گردید. جامعه‌ هدف پژوهش، جوانان ...  بیشتر

بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-58

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرهای یزد، اردکان و میبد در استان یزد بودند که براساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۵، تعداد کل آنها 211045 نفربود. حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران در سه شهر در مجموع ۹۵۳ نفر تعیین شد. شیوه نمونه‌گیری ‌در این مطالعه، خوشه‌ای ...  بیشتر