بررسی عوامل موثر بر مهاجرت های تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 90-1385

نصیبه اسمعیلی؛ حسین محمودیان

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 113-128

چکیده
  جنسیت، یکی از مهمترین بسترهای اجتماعی مهاجرت محسوب می‏شود. تا چند دهه اخیر مهاجرت بیشتر پدیده‏ای مردانه قلمداد می شد، حال آنکه امروزه زنان نیز به مهاجرت می پردازند و نزدیک به نیمی از حرکات مهاجرتی را شکل می‏دهند. تغییرات ساختاری و نگرشی در مورد موقعیت زنان و مشارکت های اجتماعی آنها،  باعث افزایش توقعات، آرزوها و تمایلات اقتصادی ...  بیشتر

عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

حسین محمودیان؛ احمد دُراهکی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 63-81

چکیده
  همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظم مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده یا در حال گذراندن است. از جمله این تحولات، افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است. جامعه ایرانی همواره برای دوام و استحکام نهاد خانواده و ازدواج کوشیده است و افراد را از عواملی که می­توانند بر این نهاد آثار زیانباری داشته­باشد برحذر ...  بیشتر