رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

فاطمه تنها؛ رسول صادقی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 509-528

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2070.2476

چکیده
  در چند دهه گذشته، سطح تحصیلات دختران در ایران به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ به طوری­که امروزه بیش از 60 درصد دانشجویان را دختران تشکیل می­دهند. هدف این مقاله، بررسی اثر سطح تحصیلات بر احتمال ازدواج دختران ایرانی 25 تا 40 ساله می‌باشد. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های خام دو درصد سرشماری کل کشور سال­های 1385، 1390 و 1395 است. یافته­های ...  بیشتر

بررسی تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی‌ـ فرهنگی بر نوع نگرش به ازدواج جوانان در شهر تهران

رسول صادقی؛ مریم رضایی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  ارزش­ها و نگرش­های ازدواج در ایران به­طور چشمگیری درحال تغییر است. درک و تبیین این تغییرات، مستلزم در نظر گرفتن نقش عوامل و نیروهای فرهنگی به همراه و یا در تقابل با عوامل ساختاری است. مقاله پیش­رو قصد دارد در چارچوب «نظریه گذار دوم جمعیتی» به این پرسش پاسخ دهد که جوانان تهرانی چه نگرشی به ازدواج و اشکال نوپدید آن دارند؟ ...  بیشتر

میزان تمایل جوانان به مهاجرت بین‌المللی و عوامل تعیین‌کننده آن در شهر تهران

رسول صادقی؛ سیده ‌متین سیدحسینی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-26

چکیده
  مهاجرت بین­المللی، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط درحال تغییر اجتماعی است که می تواند نه تنها مهاجران، بلکه کل جامعه را هم در مبدأ و هم در مقصد تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مقاله، بررسی میزان تمایل و تصمیم به مهاجرت های بین­المللی و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان شهر تهران است. داده­ها با اجرای پیمایش مقطعی و ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

نگرش نسبت به پیامدهای طلاق و تأثیر آن بر تمایل زوجین جوان به طلاق در شهر تهران

رسول صادقی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 205-222

چکیده
  پیامدهای طلاق و ارزیابی افراد از زندگی­های بعد از طلاق می­تواند تمایل جوانان به طلاق را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر آزمون این فرضیه است: هرچه نگرش و تصور از پیامدهای طلاق مثبت باشد، تمایل و گرایش جوانان به طلاق افزایش خواهد یافت. برای آزمون این فرضیه از داده­های پیمایش طلاق جوانان که در سال 1393 از 720 جوان متأهل در شهر تهران ...  بیشتر

عوامل اقتصادی‏ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران

رسول صادقی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 189-205

چکیده
  دوره جوانی، دوره تراکم و فشردگی وقایع اجتماعی ـ جمعیتی در حوزه خانواده است. یکی از این وقایع که نقطه اوج آن در دوره جوانی می‏باشد، طلاق است. حدود نیمی از طلاق‏های ثبت شده در کشور در دوره جوانی رخ می دهد و یک چهارم جمعیت مطلقه کشور را نیز جوانان تشکیل می­دهند. مقاله پیش‏رو در چارچوب روش شناسی کمّی به دنبال شناخت ویژگی های اقتصادی، ...  بیشتر