بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-94

چکیده
  اهمیت و نقش ورزش در حوزه بین­المللی و به طور ویژه حضور ورزشکاران پاک و عاری از دوپینگ در رویدادهای ورزشی بر کسی پوشیده نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ است که با روش کیفی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را هیئت رئیسه فدراسیون­ها، مربیان و ورزشکاران تیم­های ملی دوچرخه سواری، دومیدانی، وزنه برداری، ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی ورزشِ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و اولویت بندی آنها بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی

محمدحسن عبدالهی؛ سید نصرالله سجادی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 201-217

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی ورزشِ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق  نوعی تحقیق توصیفی است. جامعه آماری آن 118 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از کل شماری استفاده گردید. ابزار تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کمی و کیفی و ...  بیشتر