بررسی مدل معماری فضاهای ورزشی بر خودکارآمدی و اشتیاق ورزشی در دانش‌آموزان ورزشکار

لیلا قربانی قهفرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عبدالعلی فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2760.3002

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل معماری فضاهای ورزشی بر خودکارآمدی و اشتیاق ورزشی دانش آموزان ورزشکار است. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم دارای بیمه ورزشی شهر حاجی آباد است که تعداد آن ها برابر با 565 نفر بود و نمونه آماری نیز شامل 229 نفر از دانش آموزان ...  بیشتر

طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور

ام البنین ازمشا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ شیوا آزادفدا

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2209.2583

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و مدیران حوزه علمی ورزش کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد و با روش قضاوتی نمونه­گیری انتخاب شد (162 نفر). ابزار پژوهش، پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام­مند ...  بیشتر

عوامل موثر بر رقابت پذیری برند های پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی

ابوالفضل فراهانی؛ مریم کاظمی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 487-508

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2002.2420

چکیده
  امروزه جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت بین المللی فعالیت ندارند؛ از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل موثر بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی را ...  بیشتر

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 379-394

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1714.2208

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام­مند استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری 14 نفر از آن­ها انتخاب شدند. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب و ...  بیشتر

طراحی مدل صحه‌گذاری افراد مشهور ورزشی (آزمون مدل وانگ و اسچین‌بوم در محصولات لبنیاتی شرکت میهن)

نرگس بخشعلی دهکردی؛ رضا نیکبخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 9-26

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2244.2608

چکیده
  هدف پژوهش آزمون مدل صحه‌گذاری افراد مشهور ورزشی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگانی تشکیل دادند که محصولات لبنیاتی شرکت میهن را (محصولاتی که توسط ورزشکارانی از جمله سید مهدی رحمتی و مهدی مهدوی کیا صحه‌گذاری شده بود) خریده بودند. در این تحقیق حجم نمونه ...  بیشتر

تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.465

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی نظام جامع باشگاه داری در فوتبال کشور شکل گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-134

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و ...  بیشتر

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمزه دانشمندی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-97

چکیده
       هدف از پژوهش حاضر، تعیین موقعیت راهبردی وتدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و متخصصان رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیئت علمی رشته­های علوم ورزشی آشنا با ورزش ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصان استفاده شد که نمونه­ها ...  بیشتر

تدوین الگوی ساختاری مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی ایران

سید فریده هادوی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید سیفی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 215-229

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ بررسی الگوی ساختاری شاخصه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی  کشور بود. مدیریت کیفیت جامع شامل سازماندهی کلیۀ ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده کردن نیازهای مشتریان و منافع کارکنان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع  کمی و  از حیث اجرا از نوع پژوهش­های کاربردی بود. برای ...  بیشتر

تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

غلامرضا شعبانی بهار؛ حیدر حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 179-192

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق دیپلم به تعداد 400 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش انجام این پژوهش از نوع ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-22

چکیده
     هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمایه‌ اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی و  تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران و کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود (850= N) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه­ها‌ی ...  بیشتر

طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی بوده که حداقل یک کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با اشتغال وگردشگری به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداری در حوزه اشتغال و ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

فروغ محمدی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-30

چکیده
  امروزه نگرش دانش- محوری و بهره گیری از تجربه و علم، نقش اصلی در توسعه و گسترش سازمان ها ایفا می نماید. بنابراین، برای ایجاد دانش و نوآوری و در نتیجه افزایش قابلیت های علمی،تکنولوژیکی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها و تبدیل نمودن آنها به یک نظام دانش- مدار کارآمد، بررسی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش اجتناب ناپذیر است .هدف این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 101-116

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی دولتی و آزاد ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی   دانشگاه­های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه­ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی ...  بیشتر

بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  اعتماد[1]، بنیاد مسایل اجتماعی و سیاسی است و از اصول اجتماع و روابط آن به حساب می­آید. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان­ها است. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 5 نفر از مدیران ورزشی و 5 نفر از مدیران غیر ‌ورزشی است ...  بیشتر