تدوین الگوی تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی

یوسف خدرویسی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2034.2449

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (رویکرد تحلیل مضمون) انتخاب شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل تمامی افراد آگاه و مطلع موضوع پژوهش بود (مدیران، اساتید و متخصصان). نمونه‌ به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر). ...  بیشتر

تدوین مدل سبک زندگی ورزشکاران جوان در بحران‌های سلامتی

مریم بارانی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2408.2733

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی سبک زندگی ورزشکاران جوان در بحران‌های سلامتی، طراحی و اجرا گردید. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و ورزشکاران و مربیان قهرمان (15 نفر) و جامعه آماری در بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ کلیه ورزشکاران حرفه‌ای زن و مرد در تمامی رشته‌های ورزشی انفرادی ...  بیشتر

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت باشگاه‌های ورزشی خصوصی: رویکرد نظریه داده بنیاد

فاطمه جوادی؛ عادل افکار؛ مجید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2466.2782

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت باشگاه‌های ورزشی خصوصی: رویکرد نظریه داده بنیاد طراحی گردید. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل مدیران باشگاه‌های ورزشی، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی (که تجربه مدیریت باشگاه‌های ورزشی و سرپرستی ورزشکاران را ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2363.2696

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. یک گروه 20 نفره از اساتید منتخب آشنا با صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران و عملکرد کارکنان و برخی مدیران منتخب حاضر و سابق ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2434.2758

چکیده
  پدیده درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ بخشی از استراتژی‌های توسعه‌ی شهرها و کشورها شده است. امروزه شهرهای زیادی درصدد برگزاری رویدادهای بزرگ به عنوان راهی برای توسعه پایدار شان توجه می‌کنند و درخواست دادن میزبانی این رویدادهای بزرگ ابزاری برای تحریک و شروع به حرکت سریع‌تر و مؤثرتر ماشین توسعه است. هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌های ...  بیشتر

اثر فرح‌بخشی در برنامه‌های ورزشی- تفریحی سازمانی بر بهره‌وری فعالیت‌های مجازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی شادی سازمانی

مهری سادات نظری؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکسار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2712.2960

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثر فرح‌بخشی در برنامه‌های ورزشی- تفریحی سازمانی بر بهره‌وری فعالیت‌های مجازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی شادی سازمانی، طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد استارتاپ ها با رویکرد نظریه داده بنیاد

اصغر شکری؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2713.2961

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد استارتاپ‌ها با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بار رویکرد اسشتراوس و کوربین بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل اساتید دانشگاه رشته مدیریت ورزشی، ...  بیشتر

اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ ­سازمانی بر بهره­وری، بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون­های ورزشی چون کاراته در سال­های اخیر اهمیت بالایی یافته اند. هدف از انجام بررسی حاضر، تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بهره­وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی ایران

علی رشیدی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1627.2136

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و اساتید) و منابع اطلاعاتی (کتاب­ها، مقالات، اسناد و..) بود. نمونه­گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ، مدیریت منابع انسانی ، کارآفرینی سازمانی بر توسعه پایدار گردشگری ورزشی بر اساس مدل کارمن

کورش کیماسی سلخوری؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 205-224

چکیده
  امروزه، گردشگری با صنعت ورزش به صورت ارزشمندی آمیخته شده اند و با ظهور دانش های های نوین این ارتباط گسترده تر گشته و صنعت  پویا و توانمندی را در سطح جهان پدید آورده است. از آن جایی که این صنعت یکی از صنایع سود آور و با ارزش افزوده­ بالا می باشد، بدیهی است که مدیران تصمیم گیر در سطح کلان ورزش کشورها، علاقمند به توجه علمی و مداوم به ...  بیشتر