شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.775

چکیده
  شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به رشته ای پر طرفدار بدل شده است. از این رو، مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی رو به رو هستند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی ...  بیشتر

مدل سازی اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران

مرجان همتی‌نژاد؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی؛ فریده شریفی فر

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2289.2645

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98- 1397(2152 نفر) تشکیل می دادند. حداقل حجم نمونه براساس فرمول کوکران ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 89-122

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648

چکیده
   شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به عنوان رشته ای پر طرفدار شناخته شده است از این رو مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی مواجه می­گردند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از ...  بیشتر

آینده‌پژوهی مشارکت‌دهی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت ورزش کشور

الهام جعفری؛ فریده شریفی فر؛ شهرام علم

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 265-284

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای آینده‌پژوهی حضور زنان در سطوح مدیریت ورزش کشور بود. روش تحقیق از نظر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان آینده‌نگر می­باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (18 نفر) و جامعه اطلاعاتی (39 نسخه) و ابزار پژوهش شامل سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه ...  بیشتر