مطالعه رابطه بین مزاحمت‌های خیابانی با اعتماد و سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دختران و زنان جوان شهر تبریز)

سیمین افشار؛ لیلا بنیاد؛ صمد عدلی پور

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 273-291

چکیده
  مزاحمت‌های خیابانی، یکی از مهمترین مشکلات حضور زنان در فضاهای عمومی شهری است که پیامدهای گسترده‌ای بر روی آنها دارد. هدف پژوهش حاضرT مطالعه رابطه بین مورد مزاحمت‌های خیابانی قرار گرفتن دختران و زنان جوان با اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی آنهاست. این پژوهش از نظر روش اجرا، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه ...  بیشتر

رابطه استفاده از فیس‌بوک و پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و دینی با کجروی فرهنگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تبریز)

صمد عدلی پور؛ حامد اکبرپور؛ محمد محکی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 129-150

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک به عنوان یکی از ابزارهای جهانی‌شدن و پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و دینی با کجروی فرهنگی در بین جوانان است. این پژوهش به ‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره‌گیری از پرسش‌‌نامه اینترنتی‌ با تکیه بر نظریه‌های کاشت، امپریالیسم فرهنگی ...  بیشتر

سنخ‌شناسی کاربران جوان رسانه‌های اجتماعی در ایران

صمد عدلی پور؛ سیداحمد میرمحمد تبر؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 109-125

چکیده
  با توجه به رشد روزافزون رسانه‌های اجتماعی و اهداف و انگیزه‌های مختلفی که کاربران جوان در استفاده از این رسانه‌ها دارند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف و انگیزه‌های کاربران جوان ایرانی رسانه‌های اجتماعی و همچنین مشخص ساختن سنخ‌های گوناگون این کاربران جوان انجام شده است. در واقع، این پژوهش با استفاده از یک رویکرد ترکیبی و بهره‌گیری ...  بیشتر