تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران

موعود بنیادی فرد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1102.1754

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فوتبال ایران است.روش تحقیق حاضرازنوع مطالعات استراتژیک وزمینه یابی بوده که به شکل میدانی وبه روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی وکمی بود. بخش کیفی شامل: شورای راهبری واعضای هیأت رئیسه فدراسیون، اعضای کمیته و دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال که تعداد ...  بیشتر

شناسایی شاخص های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

حمیرا احمدی مجد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ علی اصغر دورودیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2131.2521

چکیده
  با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه مقوله‌های مختلف و از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور ما نیز بیش از پیش بر مسئولان کشور واجب است. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق ...  بیشتر

ارائه مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران

گلرخ عیوضی کلش؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2283.2639

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر ، تبیین مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران بود.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان دکتری رشته مدیریت ورزشی، مربیان و داوران بین‌المللی و ورزشکاران حرفه‌ای بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه ...  بیشتر

تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور

علی ابوالحسینی؛ سید نصرالله سجادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2454.2771

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور می باشد.روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته ورزشی فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. روش نمونه ...  بیشتر

بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.703.1475

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی-‌پیمایشی است، و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه‌آماری پژوهش را مدیران و مسئولان فدراسیون و مرکز ملی فوتبال ایران، مدیران مدارس فوتبال برتر و مربیان برتر فوتبال پایه کشور به تعداد ...  بیشتر

واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.788.1544

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش ...  بیشتر