تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.800

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام­نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. به همین منظور از بین خبرگان و مطلعان حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر به شیوه­ نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با آن­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق گردید. تحلیل مضمون­ها با استفاده از نرم­افزار ...  بیشتر

تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.651

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام­نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه­ی نمونه­گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون­ها ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات ارائه شده با نقش میانجی برند سازمانی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه

نریمان رحمانی تبار؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 235-253

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات ارائه شده با نقش میانجی برند سازمانی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش را مدیران باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه تشکیل می­دهند. نمونه­ آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه‌ای به تعداد 324 نفر انتخاب ­شدند. ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: وزارت ورزش وجوانان)

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 203-222

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری شامل دو جامعه آماری از اساتید و خبرگان حوزه ورزش و کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. در بخش کیفی از 25 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد. در بخش کمی نیز 211 نفر از مدیران ...  بیشتر