پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 59-80

چکیده
  امروزه یکی از مهم­ترین راه­های توسعة کشورها مشارکت فعال مردم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و راهبرد نظریه­پردازی برخاسته از داده­ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش­های همگانی، پیشکسوتان ...  بیشتر

تحلیل تماتیک عرصه های منشور ملی ورزش ایران

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 9-26

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تماتیک عرصه های «منشور ملی ورزش ایران» بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعه کلان ملی و بالاسری، مطالعه تطبیقی منشور ورزش کشورهای منتخب و مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان امر ورزش بود که با استفاده از تحلیل تماتیک و کدگذاری نتایج صورت ...  بیشتر

شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه‌ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 195-212

چکیده
  دارا بودن برنامه راهبردی و چشم انداز مشخص، شانس رسیدن به موفقیت را برای هر سازمانی بیشتر خواهد کرد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه­ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق،  ...  بیشتر

تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 75-94

چکیده
       توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه انسانی محقق می‌گردد و منابع انسانی از مهم‏ترین عوامل توسعه  در هر جامعه‏‌ای محسوب می شوند. از آنجایی که نظام آموزش عالی به عنوان یک بخش زیربنایی جامعه، رابطه‌ی تنگاتنگی با بازار کار و برنامه‌های توسعه  اقتصادی- اجتماعی دارد، هر کشوری برای توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص ...  بیشتر

ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران و همچنین ارائه مدل می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران فدراسیون­ ورزش همگانی، اعضای شورای راهبردی فدراسیون، انجمن­های ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئت­های ورزش همگانی استانها تشکیل می­دهند. به ­منظور بهره­برداری مناسب از دیدگاه­های ...  بیشتر