نقش آموزش مجازی بر ابعاد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیستم های استنتاج فازی در وزارت ورزش و جوانان

فرانک پایدار؛ نادی علیزاده؛ علی رغبتی؛ بهنام فتاح زاده

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-122

چکیده
  آموزش و تولید محتوا، ازجمله راه­های دستیابی به فرهنگ اقتصاد مقاومتی می­باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش آموزش مجازی (تولید محتوا) بر ابعاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان بوده است. با توجه به هدف تحقیق و اتفاق نظر جمعی از اساتید، این تحقیق مبتنی بر استدلال‌ها و تحلیل‌های منطقی اقدام به ارائه الگویی نوین  کرده است که به ...  بیشتر