مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-32

چکیده
  امروزه بازی‌های المپیک از مهم‌ترین دغدغه های فکری تمام مدیران و مسئولان ورزشی است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی مدل موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیاد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان، صاحب‌نظران دارای تجربه حضور در المپیک و ورزشکاران موفق المپیکی بود که نمونه‌گیری ...  بیشتر

ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران

عبدالرضا امیر تاش؛ کتایون کامکاری؛ محمدجواد افشاریان

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 55-66

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی-  همبستگی، حال نگر و کاربردی        می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود که تعداد 375  آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ...  بیشتر