مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.818

چکیده
  هدف از این پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت­های تولیدی ورزشی و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و صنعت ورزش تشکیل می دادند که از میان آنها نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب شد (181 نفر). ...  بیشتر

ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

ابوالفضل عمویی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سید عباس بی نیاز

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 469-486

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1439.1990

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی می­باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل نظام مند یود. جامعه آماری شامل جامعه انسانی و اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه­گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 23 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­ای ...  بیشتر