اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی دستجردی؛ حسن الماسی؛ مجید جاوید

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 255-272

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1143.1785

چکیده
  توسعۀ گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‎های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار توسعۀ گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه‌ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در مقاصد گردشگری‎‎ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی‌ بوده و با توجه به جدید بودن ...  بیشتر

گردشگری ورزشی و توسعه پایدار شهرهای میزبان(مطالعه موردی: جشنواره ورزش‌های زمستانی سرعین)

فضائیل جاوید؛ فرزاد غفوری؛ مجید جاوید؛ صمد گودرزی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 197-218

چکیده
  در سال های اخیر، گردشگری خود را به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار جامعه میزبان معرفی کرده است. هدف این تحقیق، بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه‌ پایدار شهرستان سرعین می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را گردشگران، ساکنان و مقامات محلی و مسئولان برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی ...  بیشتر

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی

حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مجید جاوید

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه­های جمعی در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در سه حوزه ورزش، گردشگری و رسانه­های ورزشی تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده­ای بود که پس از تایید روایی و پایایی(90:α) توزیع گردید. داده­های 267 پرسشنامه برگشتی توسط نرم­افزار­های ...  بیشتر